GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI HIRLAUALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL - sport ... detalii